З метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» кафедрою фінансів і кредиту  було проведено тренінг з корпоративних фінансів. Партнером заходу виступило ТОВ «Ю-Контрол», що надало доступ до платформи YOUCONTROL.

Студенти навчились швидко знаходити інформацію про правовий статус різних підприємств (участь у судових справах, наявність ліцензій, облік у податкових органах), проводити експрес-діагностику фінансового стану підприємства, оцінювати його місце на ринку, знаходити зв’язки між власниками та керівниками підприємств, а також робити дослідження окремих сегментів ринку. Учасники тренінгу відмітили цінність одержаної інформації для завершення своїх кваліфікаційних випускних робіт.

1 (1)
2 (1)
3