Науково-дослідницька робота студентів

 1. Участь у міжвузівських та всеукраїнських наукових конференціях:
  • 31.03-01.04.2011 р. – ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” у ДВНЗ “Запорізький національний університет” – отримано диплом ІІІ ступеня;
  • 7-20.05.2011 р. – ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція “Модернізація європейської вищої освіти в контексті Болонського процесу” у Словацькій та Угорській республіках – отримано міжнародний диплом за результатами конкурсу “Краща наукова доповідь”;
  • 20-21.10.2011 р. – IV студентська наукова конференція “Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України” в Інституті економіки і менеджменту на базі Національного університету “Львівська політехніка”;
 2. Участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з бухгалтерського обліку (ІІ тур) у Тернопільському національному економічному університеті – посіли V місце.
 3. Участь у конкурсах дипломних та магістерських робіт:
  • 27-28.05.2011 р. – Міжнародний конкурс магістерських робіт з дослідження питань бухгалтерського обліку, аналізу, контролю, аудиту у ЖДТУ – посіли ІІ місце;
  • 17-18.11.2011 р. – Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності “Облік і аудит” у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського – посіли І, ІІ та ІІІ місця;
 4. Участь у міжнародному студентському науковому форумі “Студентська наукова зима в Бресті-2011” (15-17 грудня 2011 р.) – отримали диплом команди “За глибоку теоретичну підготовку доповідей”

Проходження стажування студентами, які поглиблено вивчають іноземні мови, закордоном та навчання студентів на мовних курсах:

 • 18-31.01.2011 р. – наукове стажування на кафедрі бухгалтерського обліку Економічного університету (м. Краков, Республіка Польща);
 • 23-30.07.2011 р. – участь в Економічному семінарі, присвяченому питанням розвитку власної господарської діяльності, що був організований Фондом “Semper Polonia” (м. Варшава, Республіка Польша);
 • 4-24.07.2011 р. – участь у навчанні на курсах польської мови на базі університету Марії Кюрі-Складовської  (м. Люблін, Республіка Польша);
 • 17-22.08.2011 р. – участь у навчанні волонтерів “Активна молодь”, організованому Відділом Товариства “Спільнота Польська”.