У 2018/2019 н.р. МИ: Розширили обсяг освітньої діяльності: – підтвердили право випускати бакалаврів за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» (пройшли акредитаційну експертизу); – відкрили магістратуру за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».  Підвищили кадрову відповідність професорсько-викладацького складу кафедри міжнародних економічних відносин: – отримано атестат доцента кафедри міжнародних економічних відносин (Ксендзук В.В.); – захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних […]