16 квітня  у ЖДТУ відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрів, «Актуальні напрями досліджень молодих учених в іншомовному просторі».

Викладач кафедри обліку і аудиту ФОФ, який нещодавно успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, Віталій Вікторович Бондарчук виступив на пленарному засіданні на тему: «Accounting for the real estate under the condition of changes of ownership  institution in Ukraine»

Програма конференції передбачала пленарне засідання, та  роботу секцій:

  1. Сучасні дослідження в галузі інженерно-технічних наук.
  2. Сучасні дослідження в галузі інформаційно-комп’ютерних технологій.
  3. Сучасні дослідження в сфері економічних наук.

За результатами роботи конференції буде опубліковано збірку матеріалів.

За проведення секції «Економічні науки» відповідала к.е.н., доц., доц. кафедри бухгалтерського обліку та аналізу за видами економічної діяльності ФОФ ЖДТУ Марія Олегівна Козлова.

В рамках роботи секції студенти ФЕМ та ФОФ ЖДТУ виступали англійською мовою Цікаво,що була також і доповідь французькою мовою.

Студенти ФОФ, що поглиблено вивчають іноземну мову, презентували англійською свої результати, викладені у кваліфікаційних роботах (бакалаврські та магістерській).

 

 

 

Михайло Медчук (ОАМ-22) висвітлював тему, над якою працює  в рамках магістерського дослідження: «THE GLOBAL GAAP: A RESULT OF CONVERGENCE OF THE IFRS AND THE US GAAP»

Олена Левківська (ОА-68) презентувала доповідь на тему: «THE ENTITIES THAT KEEP ACCOUNTING RECORDS OF PLEDGE»

Марина Колесникова (ОА-69) виступала на тему: «THE MECHANISM OF THE NET PROFIT DISTRIBUTION AND USAGE».

Подібні заходи дозволяють студентам відчути реальну можливість застосування ними англійської мови у навчальному процесі.

Приємно, що наші студенти (і викладачі) можуть показати високий рівень володіння англійською мовою, знання якої необхідні сучасному фахівцю в галузі бухгалтерського обліку.