Традиційно студенти освітніх рівнів бакалавр та магістр спеціальності «Облік і оподаткування» прийняли участь в роботі секції «Бухгалтерський облік, аналіз, аудит та оподаткування» Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, присвяченої Дню науки в Житомирському державному технологічному університеті (15-17 травня 2019 року).

Організаційним комітетом конференції від кафедри обліку і аудиту факультету обліку і фінансів відзначено високий науковий рівень підготовки доповідей та виступи студентів:

І місце – Вітенко Валентина, студентка групи ООМ-6. Науковий керівник – к.е.н. Хоменко Г.Ю.

ІІ місце – Осіпчук Дарина, студентка групи ООМ-6 факультету обліку і фінансів. Науковий керівник – д.е.н., проф. Жиглей І.В.

ІІІ місце – Каменчук Юлія, студентка групи ООМ-5 факультету обліку і фінансів. Науковий керівник – к.е.н. Хоменко Г.Ю.

Відзнака за найбільш креативний підхід до вирішення наукових проблем – Кузьмінська Ольга, студентка групи ООМ-5 факультету обліку і фінансів. Науковий керівник – к.е.н. Хоменко Г.Ю.

Відзнака за практичне спрямування результатів наукового дослідження – Олішевська Юлія, студентка групи ООМ-6 факультету обліку і фінансів. Науковий керівник – д.е.н., проф. Замула І.В.