Навчальна програма підготовки спеціальності 071 «Облік і оподаткування» в ЖДТУ була переглянута на відповідність вимогам СІМА (Привілейований Інститут Управлінських Бухгалтерів, Великобританія) та акредитована. Випускники ЖДТУ спеціальності 071 «Облік і оподаткування» звільняються від здачі 3 іспитів першого рівня і можуть розпочати професійну кваліфікацію СІМА з кейс-стаді операційного рівня одночасно з отриманням ними відповідного ступеня (бакалавра або магістра).

СІМА спільно з Американським інститутом сертифікованих публічних бухгалтерів АІСРА заснувала статус привілейованого міжнародного фахівця в галузі управлінського обліку CGMA (Chartered Global Management Accountant) з метою підвищення престижу професії фахівця з управлінського обліку. Цим статусом нагороджуються найбільш талановиті та цілеспрямовані фахівці з управлінського обліку, що володіють знаннями і здібностями для інтенсивного розвитку бізнесу.

Члени і студенти СІМА в Україні працюють на промислових і торговельних підприємствах, у державних установах і некомерційних організаціях – загалом це більше, ніж 200 компаній ключових галузей економіки: сільськогосподарської та харчової, хіміко-фармацевтичної, електроенергетичної промисловості, будівництва, фінансів, державного сектору, інших. Серед найбільших вітчизняних роботодавців студентів та членів СІМА: PwC Україна, SCM, British American Tobacco, Unilever, Coca Cola, BDO Україна, Kyivstar, Volvo, Kraft Foods, Dupont, Cargill, Baker Tilly Україна, Danone, Raiffeisen Bank Aval, Nestle, інші.

CGMA Competency Framework – це спеціально розроблена програма, що визначає вимоги роботодавців з різних країн світу, тобто навички, які вони шукають у наступному поколінні бізнес-лідерів. Програма охоплює чотири ключові області знань:

  • Технічні /Спеціалізовані навички – застосування навичок бухгалтерського та фінансового обліку.
  • Ділові навички – аналіз даних та формулювання стратегії.
  • Навички роботи з людьми – спілкування, вплив, введення переговорів і співробітництво.
  • Лідерство – створення командного духу, мотивація співробітників, підвищення продуктивності

По мірі просування по кваліфікації, Ви розвинете компетенції, які впливатимуть на Ваш потенційний кар’єрний ріст:

  • Фахівець з фінансів (операційний рівень); завдання зосереджені на технічних та ділових навичках.
  • Фінансовий керуючий (рівень менеджменту), більш детальне оволодіння діловими навичками, а також навичками роботи з людьми.
  • Фінансовий директор (стратегічний рівень) зазначені області знань однаково присутні.

Отримавши кваліфікацію на Сертифікат СІМА в бізнес бухгалтерії (Certificate in Business Accounting – СІМА Cert BA), Ви матимете ґрунтовне розуміння основних принципів бухгалтерського обліку, управління та бізнесу, що дасть можливість розпочати кар’єру в світі бізнесу та фінансів. Ви розвинете навички у підготовці фінансової звітності, прогнозуванні, аналізі даних, тощо.

Навчальна програма заснована на компетенціях, що вимагають працедавці, зокрема технічні, фінансові та ділові навички, а також навички роботи з людьми та лідерства. Розроблені екзаменаційні методики дозволяють перевіряти те, яким чином ви застосовуєте знання у реальних бізнес-ситуаціях.

Складені іспити СІМА демонструють роботодавцям, що ви володієте не тільки знаннями, але й компетенціями та навичками Chartered Global Management Accountant (CGMA). Розкрийте свій потенціал і побудуйте кар’єру з СІМА.