Навчальна програма підготовки спеціальності 071 «Облік і оподаткування» в ЖДТУ була переглянута на відповідність вимогам СІМА (Привілейований Інститут Управлінських Бухгалтерів, Великобританія) та акредитована. Випускники ЖДТУ спеціальності 071 «Облік і оподаткування» звільняються від здачі 3 іспитів першого рівня і можуть розпочати професійну кваліфікацію СІМА з кейс-стаді операційного рівня одночасно з отриманням ними відповідного ступеня (бакалавра або […]