25 листопада 2016 року на базі Житомирського державного технологічного університету була проведена Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування”.

На конференції виступили доктори та кандидати економічних наук, аспіранти та магістранти. На пленарних та секційних засіданнях робота велася за такими напрямами:

  1. Проблеми теорії, методології та практики бухгалтерського обліку в сучасних умовах.
  2. Перспективи розвитку економічного аналізу діяльності підприємств.
  3. Система оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи її розвитку.
  4. Актуальні питання розвитку аудиторської діяльності в Україні.
  5. Інформаційні моделі управління економічною безпекою підприємств.
  6. Розвиток системи інформаційного забезпечення процесів еколого-економічної реабілітації економічних агентів.
  7. Розвиток фінансів в умовах відкритої економіки.
  8. Актуальні проблеми використання МСФЗ і МСА в Україні.

За матеріалами конференції видано збірник тез, основна проблематика якого полягала в розкритті актуальних питань обліку, аудиту та оподаткування.