27-28 травня 2011 року на базі Обліково-фінансового факультету ЖДТУ проведено Міжнародний конкурс магістерських робіт за спеціальністю 8.050106 “Облік і аудит”, в якому взяли участь 28 студентів-магістрантів українських та зарубіжних вищих навчальних закладів:

  • Житомирського державного технологічного університету;
  • Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
  • Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету;
  • Навчально-наукового інституту економіки та управління Миколаївського державного аграрного університету;
  • Школи Бізнес Адміністрування “Туріба” (м. Рига, Латвія).

Від одного ВНЗ брало участь не менше п’яти магістерських робіт для забезпечення об’єктивності оцінки рівня підготовки ВНЗ магістрів.

До складу журі увійшли:

№ п/п Член жюри Высшее учебное заведение
1. Голова журі Олійник Оксана Вікторівна, доктор економічних наук, професор, Перший проректор Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна)
2. Копняк Наталія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (м. Вінниця, Україна)
3. Кравчук Лилия Станиславовна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Навчально-науковий інститут економіки та управління Миколаївського державного аграрного університету (м. Миколаїв, Україна)
4. Медне Анна, директор програми “Фінанси і бухгалтерський облік” Школа Бізнес Адміністрування “Туріба” (School of Business Administration Turiba) (м. Рига, Латвія)
5. Легенчук Сергей Федорович, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри аналізу і статистики Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир, Україна)

Оцінювання робіт відбувалося в три етапи:

  1. відкрите обговорювання поданих учасниками рефератів (анотацій) магістерських робіт, які були опубліковані на сайті Житомирської наукової бухгалтерської школи;
  2. рецензування отриманих робіт професорсько-викладацьким складом кафедр бухгалтерського обліку, аналізу і статистики, господарського і фінансового контролю, політичної економії та міжнародної економіки;
  3. оцінювання магістерських робіт та виступів учасників членами журі, у якому взяли участь представники вищих навчальних закладів-учасників – керівники груп студентів.

В межах проведених засідань заслухано доповіді учасників та проведено обговорення результатів та перспектив їх досліджень.

За результатами обговорення змісту конкурсних робіт та доповідей учасників членами журі було одностайно визначено переможцями наступних магістрантів:

І місце – Покиньчереда Віталій Володимирович (Вінницький торговельно-економічний інститут) з конкурсною магістерською роботою на тему “Облік, контроль і аналіз розрахунків з персоналом по оплаті праці”

ІІ місце – Яременко Анжеліка Анатоліївна (Житомирський державний технологічний університет) з конкурсною магістерською роботою на тему “Теоретико-методичні аспекти виявлення та попередження шахрайств в бухгалтерському обліку”

ІІІ місце – Бровко Яна Тимофіївна (Вінницький торговельно-економічний інститут) з конкурсною магістерською роботою на тему “Фінансова звітність підприємств, удосконалення її аудиту і аналізу результатів фінансового стану підприємства”

Найкращою визнано доповідь Георгієвої Надії Іванівни за темою магістерської роботи “Розвиток функцій та принципів бухгалтерського обліку”.

Вітаємо переможців! Так тримати!