15 грудня 2018 року відбувся фінал VI Конкурсу студентських науково-практичних робіт «Міжнародні стандарти фінансової звітності: світова та національна практика, результати та перспективи», організованого Палатою аудиторів і бухгалтерів України, Міжнародною академією сертифікації бухгалтерів і аудиторів (МАСБА), Агентством з МСФЗ та Institute of Certified Financial Managers UK in Ukraine.

Перше місце посіла студентка групи ООМ-5 Юлія Корецька з роботою “Транспарентність фінансової звітності, складеної за МСФЗ як інструмент антикорупційної діяльності в Україні”. Керівник – проф., д.е.н. Л.В.Чижевська.