21 березня 2018 року в м. Київ  викладачі кафедри обліку і аудиту ЖДТУ Грабчук І.Л. та Кучер С.В. взяли участь у Круглому-столі з методик викладання програм СІМА.

Обговорення методик екзаменування СІМА  відбулось за участі Лейтона Рамскіля – начальника відділу взаємодії з ліцензованими центрами навчання СІМА Центрального офісу Великобританії.  

Лідерами серед ВУЗів України, що започаткували співставлення та гармонізацію навчальних програм підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Облік та оподаткування» та «Фінанси, банківська справа та страхування» на відповідність вимогам СІМА стали 10 вітчизняних ВНЗ, в тому числі і Житомирський державний технологічний університет. 

З осені 2017 року розпочалась робота над методичним забезпеченням викладання дисциплін СІМА кафедрою обліку і аудиту ЖДТУ за навчальними програмами підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Облік та оподаткування».

На Круглому столі обговорювались питання огляду світових практик співпраці СІМА та навчальних закладів, особливостей екзаменаційних технік,  статусу визнання СІМА в Україні, спеціальних цінових пропозицій для акредитованих ВУЗів та презентація навчальних посібників для викладання СІМА кейс-стаді та 1 рівня модулів.