На початку навчального року викладачів університету Барановську Т.В. та Сергієнко Л.В. було обрано учасниками Швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU», який реалізується в Україні в рамках Швейцарської стратегії співробітництва для України на 2015-2018 роки, а саме в рамках її напрямку «Врядування та відновлення миру».

Протягом жовтня-грудня 2017 року викладачі пройшли 90-годинне навчання за курсом «Формування громадянських компетентностей у державних службовців», підтвердили свій рівень підготовки та отримали Свідоцтво майстер-тренера.

Навчання проходило через вивчення двох модулів: Модуль А «Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини як засіб утвердження демократії»; Модуль Б «Методика викладання курсу «Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини» і системі підготовки державних службовців».

Протягом вищезгаданих було успішно підготовлено 38 майстер-тренерів, серед яких і наші колеги. Учасники презентували розроблені навчальні модулі спрямовані на розвиток громадянських компетентностей у державних службовців, а також плани заходів з оновлення змісту магістерських програм для впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини в навчальні програми ВНЗ, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Члени кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування ЖДТУ вітають Ларису Василівну та Тетяну Василівну із успішним завершенням програми і бажають успіхів на шляху формування демократичної та компетентної державної служби в Україні!