19 грудня 2017 р. на базі кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу дипломних (бакалаврських та магістерських) робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності “Облік і оподаткування”. В конкурсі взяли участь 25 бакалаврських робіт і 71 магістерська робота з 39 вищих навчальних закладів України. В засіданні конкурсної комісії взяли участь провідні вчені України, а саме:

Свірко Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Житомирського державного технологічного університету – голова Комісії.

Височан Олег Степанович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівської політехніки»

Грицишен Димитрій Олександрович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Житомирського державного технологічного університету

Дерій Василь Антонович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту, ревізії та аналізу Тернопільського національного економічного університету

Калюга Євгенія Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Національного університету біоресурсів і природокористування України

Карпенко Ольга Василівна, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укооспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Лаговська Олена Адамівна, доктор економічних наук, професор, декан факультету обліку і фінансів Житомирського державного технологічного університету

Легенчук Сергій Федорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету

Медвідь Любов Гнатівна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету

Нехай Валентин Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету

Дипломами І-ІІІ ступенів нагороджені 30 учасників (21 магістерська робота і 9 бакалаврських робіт). Вітаємо наукових керівників Житомирського державного технологічного університету к.е.н., доц. Вигівську І.М. за отримання Диплому І ступеня і д.е.н., проф. Мошенського С.З. за отримання Диплому ІІ ступеня.

Зі список переможців можна ознайомитися у вкладеному нижче файлі

Список переможців