21 травня 2015 р. на факультеті обліку і фінансів була прочитана відкрита лекція на тему “Financial Reporting under IFRS: how to deal with Cash Flow Statement” англійською мовою.

Доцент кафедри міжнародної економіки к.е.н. Аліна Володимирівна Рабошук (IFA IFRS, BEC higher) провела лекцію з актуальних питань формування фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ (IAS/IFRS) для студентів груп, в яких поглиблено викладається фахова англійська мова, та усіх бажаючих студентів і аспірантів факультету обліку і фінансів.

Студенти не тільки отримали актуальну інформацію про вимоги до структури та порядок складання Звіту про рух грошових коштів відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності мовою оригіналу, але й ґрунтовно поглибили свої знання професійної бухгалтерської термінології англійською.

Лекції англійською мовою – це надання студентам факультету унікальної можливості набути якісних сучасних знань, в майбутньому – більш впевнено та достойно брати участь в програмах з міжнародного обміну та навчатися в провідних західних університетах в рамках академічної мобільності, отримувати гранти на стажування в зарубіжних компаніях.

Лекції англійською мовою – це ще один важливий крок до розширення географії майбутніх студентів нашого університету, оскільки англійська, як відомо, це мова міжнародного спілкування, освіти та науки.