25 березня 2015 р. за запрошенням д.е.н., професора кафедри обліку і аудиту І.В. Жиглей лекцію з курсу «Соціальна відповідальність» для студентів обліково-фінансового факультету (групи ОАМ-23,24) провела кандидат педагогічних наук, доцент, тренер, керівник рекреаційних проектів та програм (Сертификат Ukrainian Project Management Association (Level D)) ІринаАнатоліївна Бурлакова(Університет банківської справи НБУ). Лекція була присвячена питанню HealthManagement: управління здоров’ям персоналу як інструмент успішної кадрової політики. Лекція була не лише теоретичною, а й практичною: студентів познайомили з елементами виробничої зарядки під назвою «WELLNESSPICKUP», метою якої є не лише підтримка фізичного здоров’я, а й запобігання емоційному вигоранню, що успішно впроваджено в практику проведення пар зі студентами обліково-фінансового факультету.