25 березня 2015 року у Київському нацїональному торговельно-економічному університеті відбувся ІІ-й етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» 2014-15 навчальний рік, який передбачав захист наукових робіт переможцями І-го етапу конкурсу.

Дипломом ІІІ ступеня було нагороджено студентку 5 курсу групи ОАМ-24 Шаповал Тетяну Михайлівну за наукову роботу на тему: «Бухгалтерський облік ренти». Науковий керівник: д.е.н., проф. Замула І.В.