15 травня 2013 року на базі Житомирського державного технологічного університету відбулась Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих вчених та студентів, присвячена Дню науки.

У конференції прийняли учать представники Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Національного університету водного господарства та природокористування, Херсонського державного університету, Миколаївського національного аграрного університету.

Інститут обліку і фінансів ЖДТУ представляли:

  1. Дударева Катерина Олександрівна, аспірант кафедри бухгалтерського обліку, тема: «Процесний підхід до управління документуванням в системі бухгалтерського обліку»;
  2. Суботенко Тетяна, магістрант спеціальності «Облік і аудит», тема: «Вплив МСФЗ на формування страхових резервів страхових компаній України»;
  3. Собченко Юрій, магістрант спеціальності «Фінанси і кредит», тема: «Державний внутрішній фінансовий контроль, як один із інструментів завершення земельної реформи».