18-20 жовтня 2012 р. в ЖДТУ на базі Інституту обліку і фінансів відбулася ХI-та Міжнародна наукова конференція «Економічні теорії як основа розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю».

У пленарному засіданні конференції прийняли участь 13 осіб зарубіжних ВНЗ, з них з Російської Федерації – 6 осіб (Ермакова Н.А. – Камская государственная инженерно-экономическая академия; Лачинов Ю.Н. – Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова; Михайлова Г.В., Шелухина Е.А. – ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»; Широбоков В.Г. – ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ), Республіки Білорусь – 4 особи (Ещенко С.А., Коротаев С.Л., Панков Д.А. – Белорусский государственный экономический університет); Республіки Болгарія – 2 особи (Агоп Саркісян, Михаил Михайлов – Господарська академія ім. Д.А. Ценова м. Свіштоф); Республіки Польща – 1 особа (Яцек Барбурскі – Економічний університет в Кракові) та 30 осіб Українських ВНЗ.

Загальна кількість учасників, які надіслали заявки на участь в конференції, тези та матеріали становить 164 особи із 28 зарубіжних та українських ВНЗ.